Voordracht over ADHD

(Attention Deficit Hyperactive Disorder)

gehouden in Bergen op Zoom

op 27 Mei 2004

door Dr. A.E.Hart, arts.

 

 

HEEFT  MIJN  KIND  ADHD ??  WAT  MOET  IK  DOEN ??

 

 

GeÔnformeerd over de factoren die de kenmerken van ADHD (Attention Deficit 

Hyperactive Disorder) kunnen veroorzaken, zijn de ouders in staat en gemotiveerd om hun probleemkind zelf te behandelen. 

Zo nodig aangevuld met enzymtherapie (Cerebrase en Atopase druppels) en orthomoleculaire supplementen onder deskundige begeleiding.

Voor psychologische begeleiding zijn de instructies in het boek "ZIT STIL" van Prof. Compernolle en Prof. Doreleijers zeer nuttig. Hierdoor zal professionele psychologische begeleiding slechts nodig zijn in hardnekkige of ernstige gevallen.

 

We beginnen met een kort overzicht.

 

Kenmerken van het kind met ADHD:

Factoren die tot ADHD kunnen leiden:

 

Eigen maatregelen in gezinssituaties:

 

 

Behandeling:

 1. Natuurgeneeskundige behandeling:

  enzymtherapie en orthomoleculaire therapie.  

 2. Reguliere therapie met medicijnen.  

 3. Psychologische begeleiding.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kenmerken van ADHD:

 

1. Gebrekkige aandacht en concentratie (tenminste 3 van de volgende):

2. Impulsiviteit (tenminste 3 van de volgende):

3. Hyperactiviteit (tenminste 2 van de volgende):

4. Voor de leeftijd van 7 jaar opgetreden.

 

5. Tenminste 6 maanden waargenomen.

6. Geen schizofrenie, affectieve stoornis of  mentale achterstand.


Factoren die tot ADHD kunnen leiden:

 1. Ontwikkelingsstoornissen.                                                                                     Kunnen  tijdens de zwangerschap optreden door toxische stoffen zoals o.a. nicotine, alcohol, medicijnen en homocysteine.                              Geboortetrauma door hersenbloeding en zuurstofgebrek.

 2. Constitutioneel.

  Kinderen die vaak verkouden zijn,gauw met een heftige huiduitslag  reageren op contact met planten, wasmiddelen maar ook op bepaalde voedingsmiddelen en medicijnen.

 3. Familiair.
  Het aanwezig zijn in de familie van  bepaalde aandoeningen zoals eczeem,  darmfunctie stoornissen,  migraine en  astma.

 4. Voeding.

  In de zuigelingenperiode gaat de baby kort na de flesvoeding klachten vertonen zoals heftige huilbuien (kolieken) en onrustig slapen.

  Oudere zuigelingen en kleuters reageren met sterke gasvorming, buikkrampen en diarree op granen, meelspijzen en bepaalde vruchten of noten.
  Soms kan hierbij een acuut optredend agressief gedrag waargenomen worden, of een geleidelijke karakterverandering zoals men ziet bij kinderen met ADHD.

   

Bij de factoren  2 t/m 4 spelen  allergie en voedingsintolerantie een belangrijke rol.


Eigen maatregelen in gezinssituatie

 

Leefmilieu 

        CreŽer een rustig, harmonisch, liefdevol milieu

        in gezinsverband met strikte leefregels.

   

Voeding

        Sterke beperking van geraffineerde suiker- en meelspijzen.

        Dus geen snoepgoed, softdrinks, chips en gebak in huis.  Behalve op Zondag.  

        Eetgewoonte meer gericht op veel groente en fruit.

        Voorkeur voor volkoren brood en crackers; volkoren pasta; zilvervlies rijst.

        Bakken met olijfolie of andere olie met  laag transvetgehalte.

        Vette vis. Mager vlees. Geen varkensvlees.

        Biogarde yoghurt in plaats van melk en kaas.

        Minstens 1 liter drinken in de vorm van thee en vruchtensap.

        Eet zo vers en gevarieerd mogelijk; liefst biologisch geteelde producten.

        Kies producten voorzien van het EKO keurmerk.

        Vermijd zoveel mogelijk  onnatuurlijke toevoegingen, de zgn. E-nummers.

        In de boekhandel is een E-nummer tabel verkrijgbaar.

        Ook op Internet is veel informatie hierover te vinden.

         

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Coca test

     

Vlak voor en kort na ingenomen drank of voedsel de pols gedurende 30 seconde op te nemen en met 2 te vermenigvuldigen.

Bij een toename van meer dan 10 polsslagen per minuut, is er sprake van een allergische reactie welke anders niet waarneembaar zou zijn geweest.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Behandeling

 

1.  Natuurgeneeskundige behandeling:

         Enzymtherapie

         Orthomoleculaire therapie

2.  Medicijnen .

3.  Psychologische begeleiding.

 

 

1. Natuurgeneeskundige behandeling:

    

Enzymtherapie.

Enzymen zijn eiwitachtige stoffen die nodig zijn om alle biochemische processen bij mensen en dieren te bewerkstelligen .Een tekort kan leiden tot ziekteprocessen.

In de 40-er jaren heeft  Dr. van Leeuwen uit  plantenextracten enzympreparaten ontwikkeld,  welke sindsdien als enzymtherapie met succes worden toegepast bij chronische ziekten.

Bij patiŽnten met ontwikkelingsstoornissen, ADHD, leerproblemen en hyperactiviteit is sprake van een gestoorde hersenstofwisseling. In de meeste gevallen worden sinds jaren met de toepassing van enzymtherapie (de Cerebrase en Atopase druppels) goede resultaten geboekt.

       

Orthomoleculaire therapie.

Daar vaak sprake is van een tekort aan supplementen als vitaminen, mineralen, aminozuren en dergelijke, worden deze voedingssupplementen op advies van een orthomoleculaire arts, toegevoegd aan de Cerebrase en Atopase druppels.

 

2. Medicijnen.

           

In de reguliere geneeskunde wordt meestal Ritalin, Concerta, e.d. voorgeschreven door specialisten en huisartsen voor ADHD patiŽnten, maar ook voor kinderen met  hyperactiviteit en leerproblemen.

Vanwege het directe positieve effect op deze klachten, is het gebruik van Ritalin en verwante medicijnen de afgelopen 15 jaar wereldwijd enorm toegenomen.

Echter, eveneens worden steeds meer bijwerkingen van deze medicamenten gerapporteerd. Vooral gewenning en verslaving.

   

3. Psychologische begeleiding.

      

Psychologische begeleiding is noodzakelijk bij ADHD patiŽnten. Vaak is echter sprake van enkel motorische onrust of hyperactiviteit. In dat geval zijn de instructies beschreven in  "Zit Stil" door Prof. Compernolle en Prof. Doreleijers meestal voldoende voor een goede begeleiding in gezinsverband.

 

Suggesties

             

Door tijdig rekening te houden en maatregelen te nemen ten aanzien van de factoren die kunnen leiden tot het ADHD syndroom (hyperactiviteit, etc.), voorkomt u probleem kinderen.

 

Met Cerebrase en Atopase samen met de door de orthomoleculaire arts voorgeschreven supplementen, zal de behandeling met Ritalin op den duur niet meer nodig zijn.

Echter in een aantal gevallen is voortzetting van psychologische begeleiding noodzakelijk.

 

        

===============================================================   

   

 

Toelichting bij de voordracht over ADHD

gehouden in Bergen op Zoom op 27-5-04

door Dr. A.E.Hart, arts.                       

 

De diagnose ADHD kan pas gesteld worden volgens het huidige internationaal diagnose  register (Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders) als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Tenminste 3 kenmerken van impulsiviteit, gebrekkige aandacht en concentratie; voor de hyperactiviteit tenminste 2 kenmerken. Deze kenmerken moeten voor de leeftijd van 7 jaar zijn vastgesteld en gedurende langer dan 6 maanden zijn waargenomen.

 2. Het bestaan van Schizofrenie, mentale achterstand en affectieve stoornis moet uitgesloten zijn.

 3. Een stofwisselingsstoornis, hoofdzakelijk in de hersenvoorkwab, vastgesteld door specialistisch onderzoek met geavanceerde technologie. Het is duidelijk dat diagnostiek, behandeling en begeleiding van ADHD patiŽnten wordt uitgevoerd door een team van specialisten.

Een andere situatie ontstaat wanneer, bij overigens verreweg de meeste kinderen, teenagers en volwassenen, slechts enkele van de voornoemde factoren in  punt 1 worden waargenomen en geen specialistisch onderzoek werd verricht. 

 

Daarom werd in deze informatieve lezing alle aandacht besteed aan de factoren constitutioneel, familiair en voeding, die tot een zogenaamd  ADHD- syndroom kunnen leiden. Daar hier sprake is van een lichte disfunctie van de hersenstofwisseling, zal men in een groot deel der gevallen zelf,  maatregelen  kunnen nemen zoals besproken tijdens de lezing.

 

Het gedrag en het functioneren van een persoon is voor een belangrijk deel afhankelijk van de wijze waarop de hersenen functioneren en reageren op prikkels van buiten. 

Zo is sinds de 80er jaren het aantal publicaties over de invloed van voeding op het gedrag sterk toegenomen.

Door wetenschappelijk onderzoek heeft men aangetoond dat toevoeging van vitaminen en andere essentiŽle supplementen bij de schoolvoeding, tot een sterke verbetering van het sociaal gedrag en de leerprestaties bij honderden schoolkinderen heeft geleid.

Eenzelfde resultaat werd bereikt bij criminelen en jeugdige delinquenten. Hoewel toen nog niet geaccepteerd door de reguliere geneeskunde, werd reeds in 1920 door onderzoekers de invloed van allergie op de hersenfuncties waargenomen.

In 1980 verscheen het boek Brain Allergies waarin uitgebreid de invloed van voedingsallergie en voedselintolerantie werd beschreven en de maatregelen om de allergische reactie te voorkomen.

 

Het functioneren van het centraal en het autonoom zenuwstelsel zowel binnen als buiten de hersenen, is  voor een belangrijk deel afhankelijk van de neurotransmitters: acetylcholine, dopamine, serotonine en adrenaline. 

Een tekort hiervan veroorzaakt een verstoring in de prikkeloverdracht zowel van als naar de hersenen. 

Een tekort aan neurotransmitters kan het gevolg zijn  van o.a. een genetisch defect, hersenletsel, toxische stoffen en tekort aan essentiŽle supplementen in junkvoedsel, allergie, stress, bijwerkingen van medicijnen.

 

De prikkeloverdracht is een biochemisch proces dat afhankelijk is van enzymen. Daarom is de toepassing van enzymtherapie zinvol bij klachten als o.a. depressie, stress, ADHD symptomen, migraine en allergie

De voedingssupplementen aminozuren, essentiŽle vetzuren, vitaminen, mineralen en spoorelementen  zijn bouwstoffen van zowel het hersenweefsel als enzymen en neurotransmitters. 

Vandaar dat onder deskundige begeleiding deze supplementen toegevoegd worden.

 

Ritalin en gelijksoortige medicijnen worden voorgeschreven voor ADHD patiŽnten. Door de snelle controle op de klachten (interventie) wordt dit lichaamsvreemde medicament veel voorgeschreven. Jarenlange toediening 2-3 maal per dag kan op den duur leiden tot gewenning/verslaving met mogelijke bijwerkingen.

 

Met enzymtherapie wordt, na weken tot maanden het enzymtekort in de hersenen aangevuld. Hierdoor wordt een evenwichtige concentratie van de neurotransmitters bevorderd zonder bijwerkingen. Afbouwen van Ritalin is dan mogelijk met de toevoeging van enzymtherapie en essentiŽle voedingssupplementen.

 

Wanneer ADHD, concentratiestoornissen en leerproblemen worden veroorzaakt door een voedselallergie dan is het enzympreparaten Atopase de eerste keuze. 

De in Atopase voorkomende enzymen aminoxydase en glutaminase de-activeren 

(in harmonische samenwerking) de toxische werking van een teveel aan histaminase en amoniak in de weefsels.

PatiŽnten met ernstige vormen van voedingsintolerantie en/of allergie, kunnen beter terecht bij een behandelingscentrum voor voedingsallergie.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Voor behandeladressen zie:

www.enzymtherapie.nl >>>>> BEHANDELADRESSEN